آخرین حرف پیشه وری قبل از مرگ/بی ریا در باکو ایرانگرا شد

آخرین حرف پیشه وری قبل از مرگ/بی ریا در باکو ایرانگرا شد

حمید ملازاده دریچه های نو به آن سوی ارس ، یادداشت های سفر به جمهوری آذربایجان بزونا شهر كوچكي است. از چند مغازه دار مي پرسيم از پيشه وري و ايرانيان تبعيدي چيزي مي دانيد؟ سرشان را به علامت منفي تكان مي دهند. عابري مي‌گويد: كمي بالاتر آپارتمان‌هاي ايرانيان را…