پای چوبین مداخلات امریکا در مسائل هویتی منطقه/سالار سیف الدینی

پای چوبین مداخلات امریکا در مسائل هویتی منطقه/سالار سیف الدینی

در روزهای گذشته وزارت خارجه آمریکا از دریافت نامه نماینده کنگره در خصوص درخواست وی از جدا شدن منطقه آذربایجان از ایران و پیوستن آن به جمهوری آذربایجان خبر داد. به گزارش شبکه های خبری، حدود یک ماه پیش «دینا رورباکر» نماینده ایالت «کالیفرنیا» نامه ای را به «هیلاری کلینتون»…