پاکستان اعتراض کرد؛ اقدام خودسرانه عربستان در قراردادن نام کشورها در لیست ائتلاف

ست و این درحالی است که پاکستان تمایلی برای شرکت در سیاست های خاورمیانه ندارد.وی ضمن گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: زمانی که خبرهای مربوط به تشکیل این ائتلاف در رسانه را دیدم بسیار متعجب شدم چرا که عربستان هیچ گونه اجازه ای از «اسلام آباد» برای شرکت در این…