پیام ویدئویی رهبر جنبش آزادیبخش تالش به همایش چالدران

پیام ویدئویی رهبر جنبش آزادیبخش تالش به همایش چالدران

  در پی برگزار دومین یادواره شهدای جنگ چالدران توسط هفته نامه وطن یولی و چند تشکل مدنی مانند موسسه دیار کهن، اسماعیل شعبان‌اف از رهبران برجسته جنبش آزادیبخش تالش طی پیام ویدئویی به یادواره شهدای جنگ چالدران، از شاه اسماعیل صفوی و شهدای این جنگ تجلیل کرده و به…