در مناظره داریوش رحمانیان و حسن حضرتی مطرح شد: چالش تاریخ و علوم انسانی

در مناظره داریوش رحمانیان و حسن حضرتی مطرح شد: چالش تاریخ و علوم انسانی

محسن آزموده، اعتماد: مشهور است كه ايرانيان همواره به تاريخ خود افتخار مي كنند و در هر محفل و ضيافتي از افتخارات تاريخي خود داد سخن سر مي دهند. پس عجيب است و صد البته دردناك كه جايگاه رشته تاريخ در دانشگاه هاي ما چنين خوار و خفيف است، تا…

داریوش شایگان: ایران همیشه یک امپراطوری بوده است که همه اقوام را پذیرفته/ تنها کشور واقعی خاورمیانه ایران است

داریوش شایگان: ایران همیشه یک امپراطوری بوده است که همه اقوام را پذیرفته/ تنها کشور واقعی خاورمیانه ایران است

تصویر داریوش شایگان متفکر و فیلسوف معاصر بر صفحه نخست شماره جدید مجله «مهرنامه»نقش بست. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی«آذریها» سرگی بارسقیان و مهدی یزدانی خرم در گفتگو با داریوش شایگان به موضوع های گوناگونی از جمله آثار وی، شریعتی، بنیادگرایی سلفی، شاعران فرانسوی و وضعیت تهران از جمله…