حکومت باکو ناقض توافق سه‌جانبه ۹ نوامبر

حکومت باکو ناقض توافق سه‌جانبه ۹ نوامبر

طارون هوانسیان در تحلیل حضور جمهوری باکو در گذرگاه لاچین و مسدود کردن این گذرگاه و در پاسخ به این سوال که پس از پایان جنگ دوم قراباغ، ابهامات موجود در موافقتنامه آتش‌بس موجب شد تا از همان ابتدا کارشناسان نسبت به عدم اتکای به این موافقت‌نامه تذکر بدهند، یکی از مهمترین…