حذف بابک خرمدین از کتاب های درسی مدارس

حذف بابک خرمدین از کتاب های درسی مدارس

بخش تاریخی، پیش از این در قالب تاریخ دوران اسلامی در مقطع دوم راهنمایی تدریس می شد که بعدها به پایه هشتم منتقل گردید و امسال نیز حذف گردید.گفتنی است بابک خرمدین در برابر خلیفه عباسی (مامون و معتصم) قیام کرده و در دوران معتصم و به وسیله سپاهیان و…

تاریخ‌سازی به سیاق پان ترکیسم/ نگاهی گذرا به کتاب درسی تاریخ در جمهوری باکو

تاریخ‌سازی به سیاق پان ترکیسم/ نگاهی گذرا به کتاب درسی تاریخ در جمهوری باکو

محمد امینی: چند هفته ی پیش، یکی از دوستان آذربایجانی تبار من که چندماهی را برای یک پروژه ی دانشگاهی در باکو به سر برده بود، به ینگی دنیا بازگشت و رهآورد سفرش برای من، انبوهی کتاب و رونوشت اسناد از آرشیوهای دولتی و دانشگاهی رجمهوری آذربایجان بود که می…