ترامپ با امتیاز دادن نمی تواند روسیه را از ایران دور سازد

ترامپ با امتیاز دادن نمی تواند روسیه را از ایران دور سازد

فارین افرز:ترامپ با امتیاز دادن نمی تواند روسیه را از ایران دور سازد، چون مسکو بیش از هر زمان دیگری به تهران نیاز دارد ایلان برمان کاخ سفید به عنوان بخشی از طرح آشتی‌جویی با مسکو در صدد ایجاد شکاف در همکاری‌های دیرینه بین روسیه و ایران است. مطابق این…