گرامیداشت دو هزارمین سال تاسیس شهر ایرانی دربند در روسیه

تاریخی آمده است که وقتی پتر کبیر، تزار روسیه در قرن هفدهم میلادی دربند را که جز قلمرو ایران بود فتح کرد به جای خوابیدن در کاخ تزار، در گودال یک سنگر خوابید که بعدها به یک بنای یادبود محلی تبدیل شد.فاطیما گامزاتووا، تاریخدان محلی با اشاره به این بنای…