«راه آبی ابریشم» راه تازه‌ای در سینما

«راه آبی ابریشم» راه تازه‌ای در سینما

 دهکردی، عزت‌ا... انتظامی و … به شیوه‌ آثار کلاسیک سینما ساخته شده است و شاید بیراه نباشد که آن را اتفاقی در سینمای ایران دانست؛ چراکه پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری برای ساخت موضوع‌های تاریخی غیرایرانی، این‌بار بخشی از تاریخ کهنسال و سترگ ایران‌زمین دستمایه‌ ساخت فیلمی شکوهمند و دیدنی، شده…