برخی سعی در نفوذ به بدنه اجرایی و علمی گروه ادبیات ترکی آذری دارند/ با سوءاستفاده سیاسی از رشته زبان ترکی آذری برخورد خواهد شد

برخی سعی در نفوذ به بدنه اجرایی و علمی گروه ادبیات ترکی آذری دارند/ با سوءاستفاده سیاسی از رشته زبان ترکی آذری برخورد خواهد شد

 مدیرگروه رشته زبان و ادبیات ترکی آذری که سال 1395 رد دانشگاه تبریز تاسیس شد، طی مصاحبه ای اختصاصی با وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، عنوان کرد که دانشگاه تبریز با هر نوع بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از رشته زبان و ادبیات ترکی آذری برخورد کرده و اجازه نفوذ…

این زبان مغولی نیست2/ناصر همرنگ

این زبان مغولی نیست2/ناصر همرنگ

 شعله ­های آتش سوزانی که از سده­ی هفتم هجری به این­سو از باختران سرزمین چین و ماچین از بیابان­ های مغولستان سربرآورده بود و برجان کتابخانه­ های بخارا و چاچ و نیشابور و ری و اصفهان افتاده بود، از پس چندین و چند سده دامن فرا کشید و خرامان خرامان…