زبان‌های محلی؛ فرصت‌ها و آسیب‌ها/سالار سیف الدینی

زبان‌های محلی؛ فرصت‌ها و آسیب‌ها/سالار سیف الدینی

| روزنامه قانون| اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از زبان های محلی را در رسانه های عمومی آزاد و بلامانع و مجوز تدریس «ادبیات محلی» را نیز در مدارس صادر کرده است. بر اساس این اصل زبان فارسی نیز زبان اداری و رسمی‌کشور است. قانون اساسی مشروطه…