دیدار آتی روسای جمهور باکو و ارمنستان

دیدار آتی روسای جمهور باکو و ارمنستان

تحقيقات استراتژيک فرانسه در روزنامه ژاماناک نوشت : «براي انجام اين سفر، بايد روشن شود که ميزبان اين ديدار ، فرانسوا اولاند، رييس جمهوري فرانسه خواهد بود يا ژان مارک ايرو، وزير امورخارجه فرانسه يا آرلم دزير، وزير امور امور اروپايي اين کشور.» در اين گزارش افزوده شده است: «…