پاسخ معجز شبستری به سلیمان نظیف و روشنی بیگ/کاظم آذری

پاسخ معجز شبستری به سلیمان نظیف و روشنی بیگ/کاظم آذری

      روشني بيگ همان مرد مرموز كميته ي اتحاد و ترقي كه در اثناي جنگ اول جهاني به ظاهر و ريا براي اتحاد اسلامي در افغانستان و ايران در گشت گذار بود. اين مرد در باطن براي جاسوسي از طرف دشمنان ايران و ايجاد نفاق بين ملتها و…