تحمیق و استحمار مردم تا کی؟ عوام فریبی زبان محلی به جای معیشت و اقتصاد خانواده ها؟!

تحمیق و استحمار مردم تا کی؟ عوام فریبی زبان محلی به جای معیشت و اقتصاد خانواده ها؟!

دو‌ نمایندگان شهر ارومیه امروز در مجلس حرف زدند؛ -نماینده اول: در اجرای اصل 15 و تدریس زبان مادری تسریع شود.-نماینده دوم: نمی‌گذاریم زبان ترکی فراموش شود.اجازه نمی‌دهیم که زبان مادریشان فراموش شود. به صورت علمی زبان و ادبیات ترکی باید تدریس شود.نماینده های ارومیه امروز در بین تمام مشکلات…

جناب حجت الاسلام آل هاشم! از شما انتظار نداشتیم! فارسی رکن ملیت ایران است

جناب حجت الاسلام آل هاشم! از شما انتظار نداشتیم! فارسی رکن ملیت ایران است

این سمت و فردی که این سمت را به عهده می‌گیرد به «نیابت و وکالت» از رهبری برخی ارشادها، راهنمایی ها و یا توصیه ها را در اختیار عموم قرار می‌دهد. هنگامی که فرد با این سمت (که در واقع امانت است) فعالیت خود را آغاز می‌کند، افکار و توصیه…

سندی دیگر بر وارداتی بودن زبان ترکی در آذربایجان

سندی دیگر بر وارداتی بودن زبان ترکی در آذربایجان

 همچنین او از قول مرکوارت (مارکوارت) مستشرق معروف آلمانی و از دقیقترین صاحبنظران زبانهای شرقی نقل کرده که زبان اصلی پهلوی، همان زبان آذربایجانی است. همچنین او روایت از نزهه القلوب حمدالله مستوفی آورده که نشان می دهد در قرن هشتم هجری در شهرهایی چون مراغه و زنجان کماکان به زبان…

زبان فارسی و هویت ایرانی+دانلود

زبان فارسی و هویت ایرانی+دانلود

اهمیت خاصی برخوردار اند. از آن جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد:-    مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۴۲،-    سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ۱۳۵۰،-    در کوی دوست، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ۱۳۵۷،-    ملیت و زبان: نقش…