عربستان سه ایرانی عرب تبار را گردن زد

عربستان سه ایرانی عرب تبار را گردن زد

در حالی این افراد را گردن زد که تا کنون هیچ خبری از واکنش گروههای به اصطلاح حقوق بشری نیست. ظاهرا این عده علاقه ای نسبت به اعتراض به حکومت عربستان ندارند!گفتنی است وزارت خارجه ایران این اقدام را محکوم کرده است.