درباره رسانه و دوگانه «زیباکلام، قریشی»

درباره رسانه و دوگانه «زیباکلام، قریشی»

محمد باقرزاده - روزنامه نگار: این روزها وارد کردن هر واژه تخیلی در گوگل ما را به نام یک رسانه می رساند؛ رسانه هایی که در گرافیک، فرم، محتوا، ایده و...کپی کاری را به ناشیانه ترین شکل ممکن اعمال کرده اند تا شاید مدیران تجاری خود را به‌ نام یا…