بازدید روحانی از خانه سالمندان مسیحیان کشور در نخست روز سال نو میلادی

بازدید روحانی از خانه سالمندان مسیحیان کشور در نخست روز سال نو میلادی

گزارش آذری ها به نقل از خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ در این مراسم اسقف ارامنه و شماری از مقامات دینی مسیحیان و آشوریان کشورمان حضور داشتند.آقای روحانی با اشاره به جایگاه و عظمت شخصیت حضرت عیسی مسیح (ع) و مادر گرامی اش حضرت مریم (س) از دیدگاه قرآن گفت:…