بیان نادرست و گمراه‌کننده یک قانون درست /نکاتی در تصحیح اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران

بیان نادرست و گمراه‌کننده یک قانون درست /نکاتی در تصحیح اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران

نکاتی در تصحیح اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران رسانه‌ها به نقل از رئیس پلیس اماکن تهران نوشته‌اند: «استفاده از نام‌های محلی برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است». این درحالی است که مطابق قانون مصوبی که وی بدان اشاره می‌کند، نه تنها نام‌های محلی محدود نشده است، بلکه برای حفاظت…