جماعت گولن و دشمنی با ایران

جماعت گولن و دشمنی با ایران

روزنامه ها زیر مجموعه ای از سلیمان دمیرل گردیده اند.اعوذ بالله من الشیطان و السیاست.” و در ادامه می گفت که گولن می خواست از سیاست کناره گیری کرده و بنا به گفته خودش نسلی طلایی پرورش دهد و از جماعت دوری گزیند. جماعتی که در آن اوایل “جماعت ازمیر”…