مدارا با دشمنان«مدارا» تا کی؟ 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم مقدس ایران

مدارا با دشمنان«مدارا» تا کی؟ 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم مقدس ایران

های پان ترکی ارسال کرده بودند. در روند تحقیقات مقدماتی جرایم دیگری از جمله انتشار وبلاگ های نفرت پراکنان قومی، انتشار برخی جزوات و... کشف شد.این در حالی است که به نظر می رسد، 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم ایران که مقدس ترین دارایی کشور و نمادی ملی و…

توهین و سوزاندن پرچم مقدش ایران در جریان آشوب های مهاباد

توهین و سوزاندن پرچم مقدش ایران در جریان آشوب های مهاباد

کرده است که نزدیک به 6 میلیارد متضرر شده و سرمایه خود را از مهاباد خارج خواهد کرد.در این بین، یغماگران تجزیه طلب که با تحریک گروه های تروریستی کردنما دست به تجمع زده بودند، بیرق مقدس کشورمان را نیز به آتش کشیدند. به گزارش آذری شبکه تلویزیونی کرد-کانال وابسته…