داریوش شایگان: ایران همیشه یک امپراطوری بوده است که همه اقوام را پذیرفته/ تنها کشور واقعی خاورمیانه ایران است

داریوش شایگان: ایران همیشه یک امپراطوری بوده است که همه اقوام را پذیرفته/ تنها کشور واقعی خاورمیانه ایران است

تصویر داریوش شایگان متفکر و فیلسوف معاصر بر صفحه نخست شماره جدید مجله «مهرنامه»نقش بست. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی«آذریها» سرگی بارسقیان و مهدی یزدانی خرم در گفتگو با داریوش شایگان به موضوع های گوناگونی از جمله آثار وی، شریعتی، بنیادگرایی سلفی، شاعران فرانسوی و وضعیت تهران از جمله…