دیدار تجزیه طلبان مدعی آذربایجان با ملک سلمان در مراسم حج امسال

دیدار تجزیه طلبان مدعی آذربایجان با ملک سلمان در مراسم حج امسال

بخش آذري راديو صداي آمريکا از ديدار تجزيه طلبان مدعی آذربایجان با ملک سلمان، سلطان سعودي در حاشيه مراسم حج امسال خبر داد. در این مراسم افرادی دیگر از جمله مصطفی هجری و برخی دیگر از اعضای گروههای تروریستی در استان سیستان و کردستان حضور داشتند که مستقیما از طرف…