هشت نفر در خاک دارند می‌سپارند جان…/ رضاکدخدازاده

هشت نفر در خاک دارند می‌سپارند جان…/ رضاکدخدازاده

عصر ایران: جمعه 12 آبان آخرین روز بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات بود. در چهره‌ی اهالی رسانه که یک هفته‌  پرکار را پشت سرگذاشته بودند اگر چه خستگی دیده می‌شد، اما لبخند رضایت به لب داشتند. بی راه نیست که بگوییم این یک هفته بروبچه‌های رسانه کمتر به چیزهایی…