استخدام نیروهای قومگرا در شهرداری تبریز

استخدام نیروهای قومگرا در شهرداری تبریز

«‌آذری‌ها» شهرداری تبریز با استخدام این نیروها به عنوان مسئولان و کارکنان روابط عمومی شهرداری‌ مرکز ، ناحیه و سایر بخش‌ها به صورت ناخواسته گامی مهم در جهت تقویت این افراد برداشته است. دقیقا مشخصا نیست که این عملکرد با چه توجیهی صورت گرفته است و هدف شهرداری از این…