دلالت‌های هویتی انتخابات محلی ترکیه 2019

دلالت‌های هویتی انتخابات محلی ترکیه 2019

  انتخابات محلی در ترکیه، هر پنج سال یک‌بار، برای انتخاب شهردار 30 کلان‌شهر و 51 شهرستان و هم‌چنین شوراهای شهر برگزار می‌شود. کنترل شهرداری‌ها از جهات مختلف برای احزاب سیاسی نه‌تنها در ترکیه بلکه در بسیاری از کشورهای جهان حائز اهمیت است؛ زیرا احزاب کادرهای میانی خود را از…