استاد جواد طباطبایی:از دیدن هزار شلاق شوکه شدم!

نشست. این استاد فلسفه پس از تماشای نمایش در سخنانی کوتاه گفت:«نمایش هزار شلاق بسیار بسیار عالی بود و خیلی لذت بردم».نویسندۀ مجموعۀ "تأملی دربارۀ ایران" پیش از این، در سال ۱۳۴۷ به تماشاخانه سنگلج آمده بود. وی با یادآوری خاطرات گذشته، زمانی را به یاد می‌آورد که به تماشای…