تلاش بی‌شرمانه برای جایگزینی نام‌های خوزستان با اسامی بعثی

تلاش بی‌شرمانه برای جایگزینی نام‌های خوزستان با اسامی بعثی

که اسامی شهرهای خرمشهر، سوسنگرد،ماهشهر ،شادگان ، آبادان و غیره باید به اسامی دیگری تغییر کنند. وی به یکی از رسانه‌ها گفته است که نام شهرهایی مانند خرمشهر به محمره، آبادان به عبادان، شادگان به فلاحیه و سوسنگرد به خفاجیه تغییر خواهد کرد و هر کس مخالف این تغییرات باشد…