مدیر عامل تراکتورسازی مدعی درگیری با یک هوادارا ضدایرانی در دبی شد!

مدیر عامل تراکتورسازی مدعی درگیری با یک هوادارا ضدایرانی در دبی شد!

تراکتورسازی در پایان دیدار تیمش مقابل النصر امارات با یکی از هواداران تراکتور که مقیم دوبی بود، درگیری فیزیکی پیدا کرد. عباسی در واکنش به این ماجرا می گوید: این هوادار عامل شرارت و فتنه بود و کسی بود که بیش از 90 دقیقه به ایران و ایرانی فحاشی کرد. لحظه…

من آلپ اورحان، نام پدر فیروز/ وقتی کودکان ابزار تبلیغات ضدایرانی می شوند

من آلپ اورحان، نام پدر فیروز/ وقتی کودکان ابزار تبلیغات ضدایرانی می شوند

 اورحان» بود.به گزارش آذری ها ، آنها با طرح این ادعا که اداره ثبت احوال نام گذاری ترکی را در ایران ممنوع کرده است به مظلوم نمایی پرداختند.اما اکنون بعد از شش ماه ثابت شد که اسامی ترکی در ایران ممنوع نیست و حتی اداره ثبت احوال فهرستی از نام…