ریشه یابی فراخوان تجمع به سود ترکیه و داعش در ارومیه

ریشه یابی فراخوان تجمع به سود ترکیه و داعش در ارومیه

شیعه ترکیه (آذری های شیعه ترکیه موسوم به جعفری ها) اقدام به برگزاری یک تظاهرات اعتراضی کردند. به گزارش آذریها علاوه بر شیعیان نخبگان علوی ترکمن نیز به این اظهارات واکنش نشان داده بودند.این روند برای ترکیه ای که سیاست خارجی کاملا شکست خورده ای را پیگیری می کند به…