انتقاد نماینده تهران از قومی سازی انتخاب وزراء

انتقاد نماینده تهران از قومی سازی انتخاب وزراء

طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی  پانا اظهار کرد: هیچ وقت مطالبات قومیتی از بین نمی روند زیرا به هر حال بخشی از هویت نمایندگان و مردم  است اما این بحث اقوام که مطرح شد به خودی خود این نبود بلکه بحث زنان و اقلیت…