دستگیری و انهدام گروه مجازی وابسته به ارتجاع قومی

دستگیری و انهدام گروه مجازی وابسته به ارتجاع قومی

کانال تلگرامی یک گروه مرتجع و بیگانه گرا توسط نیروهای سایبری کشف و منحل شد. به گزارش وب سایت آذریها این باند با نام "طیف مستقل" بیستر از یکسال با درج اخبار دروغ و تحریک آمیز، آرامش روانی شهروندان را سلب کرده و مرتکب جرایم عمومی شده بود و به…