مسجد رفیع عثمانی ها در تبریز و فراکسیون تُرک: فرش قرمز برای دشمن

مسجد رفیع عثمانی ها در تبریز و فراکسیون تُرک: فرش قرمز برای دشمن

  هنوز چند روز از اعلام غیرقانونی فراکسیون مناطق ترک نشین نگذشته است که جنبه های ضد ایرانی آن از سوی حامیانش آشکارتر می شود. به گزارش «آذری‌ها» علاوه بر برنامه مغرضانه بی.بی.سی فارسی در این زمینه که از نظر میهمانان آن در برنامه صفحه دو، تشکیل فراکسیونی از این…

نوکمالیسم در برابر نوعثمانی گری؛آینده سیاسی ترکیه

نوکمالیسم در برابر نوعثمانی گری؛آینده سیاسی ترکیه

مطرح گردید. ترمینولوژی این اصطلاح جدید حداقل به سه دهه پیش باز می گردد. زمانی که ترکیه بخش شمالی جزیره قبرس را از طریق حمله نظامی به اشغال خود درآورد. تحلیل گران یونانی در آن دوره از اصطلاح "عثمانی گری" برای توصیف این عمل بلند پروازانه استفاده کرده بودند. این اصطلاح…