عثمان کاوالا فعال مدنی ترک به حبس ابد محکوم شد

عثمان کاوالا فعال مدنی ترک به حبس ابد محکوم شد

رویترز: عثمان کاوالا، نیکوکار و فعال مدنی ترکیه‌ای پس از متهم شدن به تلاش برای سرنگونی دولت از طریق تامین مالی اعتراضات، به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد؛ پرونده‌ای که دادگاه عالی اروپا و قدرت‌های غربی معتقدند با انگیزه سیاسی تنظیم شده است. ایسنا به نقل از رویترز…