جمع آوری و لغو امتیاز یک کتاب نفرت پراکن از نمایشگاه کتاب تبریز/ نقدی بر کسروی یا نقدی بر حاکمیت ایران بر آذربایجان؟

جمع آوری و لغو امتیاز یک کتاب نفرت پراکن از نمایشگاه کتاب تبریز/ نقدی بر کسروی یا نقدی بر حاکمیت ایران بر آذربایجان؟

 کتابی با محتوای تجزیه طلبانه که به شکل مشکوک و غیرقانونی از اداره کل ارشاد تبریز مجوز گرفته بود، با دستور وزارت ارشاد جمع آوری شد.  به گزارش سایت خبری-تحلیلی آذریها، کتابی که ظاهرا" در پی نقد یکی از کتاب های قدیمی احمد کسروی(آذری زبان باستان/1304)بود، توسط وزارت ارشاد از…