چه کسی می‏خواهد من و تو، ما نشویم/ احمد طبایی

چه کسی می‏خواهد من و تو، ما نشویم/ احمد طبایی

احمد طبایی- روزنامه قانون| زبان و ادب فارسی، صرف نظر از غنای محتوایی، ویژگی‏های زبان‏شناختی و پیشینه تاریخی و جغرافیایی آن، میثاق ملی همه ایرانیان و حتی فارسی‏زبانان جهان است. عاملی که می‏تواند وفاق و همدلی ما را استحکام بخشد و تمامیت ارضی و یکپارچگی جغرافیایی میهنمان را تضمین کند.…