هیتلر: من و موسولینی طلبه آتاترک هستیم

هیتلر: من و موسولینی طلبه آتاترک هستیم

  توام با حاکمیت هر چه بیشتر حزب نازی بر سرنوشت آلمان روابط این کشور با ترکیه نیز افزایش پیدا کرد. توسعه مناسبات اقتصادی مقدمه ای برای روابط ایدولوژیک شد.  در عرض چند سال آلمان تبدیل به بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه شده و فرانسه و انگلستان را در این…

جهل به معنی حب الوطن و فاشیسم/سیامک سپهرنیا

جهل به معنی حب الوطن و فاشیسم/سیامک سپهرنیا

««تن‌پروری، بیعاری در تمامی رگ و ریشه ابدانشان جای گرفته. یک برادر به سبب ابتلای ناخوشی جذام از خانه و لانه دور؛ برادر دیگر در کنار رودخانه با دیگران در عیش و سرور. جمعی هم مبتلای درد بیدرمان تریاک‌کشی شده‌اند که بدتر از جذام است. از معنی حُبّ الوطنِ مِنَ…

فاشیسم و ناسیونالیسم

فاشیسم و ناسیونالیسم

 به برخی از تجربیات تاریخی نیمه نخست قرن بیستم میلادی، آن را مساوی یا دست کم مستعد فاشیسم می دانند، در حالی که لزوماً این چنین نیست. در این نوشتار کوشش بر این خواهد بود که ضمن اشاره ای کلی و گذرا به هردوی این مفاهیم، نقاط افتراق و زمینه…