پرونده ویژه برای “فروغ فرخزاد” در یک نشریه ادبی ترکیه

پرونده ویژه برای “فروغ فرخزاد” در یک نشریه ادبی ترکیه

نشریه ادبی - روشنفکری «کافکا اوکور» چاپ ترکیه پرونده ویژه شماره اخیر خود را به فروغ فرخزاد شاعر ایرانی اختصاص داد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» این نشریه در چند مقاله به شرح زندگی و آثار و سبک شعر فرخزاد پرداخته و تصویر روی جلد و پشت جلد…