فصلنامه گفتگو شماره 86

فصلنامه گفتگو شماره 86

شماره جدید فصل نامه گفتگو با عنوان دیوانسالاری و سیاست منتشر شد. در این شماره که در آذرماه 99 منتشر شده است، از مراد ثقفی،ولی نصر، کامران سپهری و تنی چند از جامعه شناسان و پژوهشگران مقالاتی دیده می شود.