خسرو افشار؛ هنرشناس بزرگ

خسرو افشار؛ هنرشناس بزرگ

بر جای ماند که: آیا دیگر بار شخصی با این خصوصیات و این ویژگی‌ها و امتیازها در پهنه ایران بزرگ پدید خواهد آمد؟خسرو افشار، بر خلاف برادر بزرگترش ایرج افشار، شهرت و آوازه نداشت، به همین جهت، جز خواص، کسی او را نمی‌شناخت. به اسم مشهور بود و همگان می‌دانستند…