پیروزی قاچاقچیان بر خبرنگارها و پلیس/پیمان پاکمهر

پیروزی قاچاقچیان بر خبرنگارها و پلیس/پیمان پاکمهر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند آذربایجان شرقی و تبریز امن ترین استان و شهر کشور است و نگارنده در نشست های ماهانه استاندار آذربایجان شرقی با صاحبان سرمایه و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز از زبان دکتر جبارزاده، با عنوانی نزدیک به این مضمون شنیده است که با…

50 سال حبس مجازات قاچاق اسلحه و مخدر از ایران به باکو

 به 13 سال و ناميک حسن اف و رئوف ميرزائوف ، هريک به 12 سال زندان محکوم شدند.براساس پرونده اتهامي، اعضاي اين گروه در سال 2014 به اتهام تهيه و نگهداري سلاح گرم و قطعات آن و تجهيزات جنگي و عبور غيرقانوني از مرز و انتقال قاچاق مواد مخدر از…