جزئیات سند همکاری سد خداآفرین و قلعه دختر بین ایران و باکو

بر تکميل ساخت و بهره برداري از پل خداآفرين ايران، حضور خواهند داشت.به گزارش آذریها به نقل از پايگاه اينترنتي «مدرن» در باکو، وزارت اقتصاد اين کشور اعلام کرد : « در جريان سفر 23 فوريه الهام علي اف، رييس جمهوري آذربايجان به جمهوري اسلامي ايران، براساس توصيه روساي جمهوري…