نماینده مجلس: نماینده ملت ایران یا نماینده اقوام ایرانی؟

نماینده مجلس: نماینده ملت ایران یا نماینده اقوام ایرانی؟

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسانیم:از ویژگی‌های جهان کنونی این است که انسان نه به اعتبار موضوع انسان بلکه به اعتبار محمول‌هایش محل ارزش است به عبارت دیگر برخلاف نظریه جهان وطنی کانتی انسان‌ها در جهان جدید به اعتبار چیزی به نام "شهروندی"جایگاه بندی می‌شوند و حکومت نیز نماینده شهروندان…