اندیشه‌ های سیاسی و اجتماعی نظامی در منظومه اسکندر نامه/محمد طاهری خسروشاهی

اندیشه‌ های سیاسی و اجتماعی نظامی در منظومه اسکندر نامه/محمد طاهری خسروشاهی

یادداشتی از:محمّد طاهری خسروشاهیبسياري از آثار كلاسيك را نبايد صرفاً از ديدگاه ادبي نگريست. اين آثار، گذشته از وجوه ادبي و زيبايي‌شناختي، مملو از انديشه‌هایي است كه جز با تكيه بر نظريه‌هاي دقيق و روش‌هاي جديد قابل كشف نیستند. اسكندرنامه نظامي را نيز بايد در زمره‌ همين آثار دسته‌بندي كرد…