نامه بیش از سیصد فعال سیاسی و مدنی ایران به بانکی مون

نامه بیش از سیصد فعال سیاسی و مدنی ایران به بانکی مون

شود.به گزارش وبسایت خبری تحلیلی آذری ها در این نامه آمده است: افزون بر فوریت ارسال کمک‌های بشردوستانه، از جنابعالی مصراً درخواست می‌شود تعیین کمیته‌ای حقیقت‌یابِ بین‌المللی را ــ از برایِ شناسایی افراد، گروه‌ها و کشورهایی که در تأسیس گروه تروریستی داعش نقش داشتند و آن را مسلح کردند ــ…