مراسم خوجالی در اسرائیل برگزار می شود

خوجالي» که توسط بيناد حيدرعلي اف در تل آويو برگزار مي شود، شرکت خواهند کرد. همچنين در روز 26 فوريه، مراسم رونمايي از بناي يادبود «فاجعه خوجالي»  در تل آويو  برگزار خواهد شد.