مصائب مردم شهر شیعه نشین ترتر در منطقه قره باغ

مصائب مردم شهر شیعه نشین ترتر در منطقه قره باغ

شهرستان ترتر با جمعیت 110000 نفر در 5 کیلومتری مرز منطقه جنگی قره باغ و محل استقرار نیروهای نظامی ارمنستان قرار دارد . به گزارش آذریها مردم شیعه ترتر که قبل از مناقشه قره باغ به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند و از کاشت پنبه امرار معاش می کردند،…