استانبول؛ تلاش برای یافت نقش جدید

استانبول؛ تلاش برای یافت نقش جدید

برای عابران گسترانیده بودند به سوی ساختمان باغ می‌رفتم، به رابطه تاریخی ایران و عثمانی(ترکیه) فکر می‌کردم؛ رابطه‌ای که از جنگ تا صلح مسلح و ثبات و آرامش میان دو پادشاه در اقلیم اسلام که یکی در باب عالی استانبول نشسته بود و دیگری در عالی‌قاپو اصفهان شروع شد تا…