چه کسی متن اعلامیه یا موضع گیری های برخی نمایندگان مجلس را می نویسد؟

چه کسی متن اعلامیه یا موضع گیری های برخی نمایندگان مجلس را می نویسد؟

در روزهای اخیر برخی موضع گیری های سخیف، ‌نفرت انگیز و با ادبیات سیاسی دشمنان کشور از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله معصومه آقاپور علیشاهی، و محمدحسن نژاد منتشر شده است که در تضاد با عرف سیاسی کشور بوده و در جای خود قابل تامل است. به گزارش آذریها…