یک مقام امنیتی: رد پای عربستان در حوادث هتل تارای مهاباد

امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصو صحوادث هتل تارای مهاباد گفت: بررسی ها نشان داد در انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی 75 درصد شبکه های اجتماعی عربستان سعودی و 15 درصد شبکه های اجتماعی ترکیه دخیل بوده اند.وی با اشاره به ضرورت تشکیل ارتش سایبری…